Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
Homeroom ก่อนสอบปลายภาคและออกปฎิบัติสหกิจ
การเรียน การสอน | 4 มีนาคม 2562 14:35:03

สาขาเศรษฐศาสตร์ปรัยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรม Homeroom ให้กับนศ.ชั้นปีที่ 1 และ 3 ก่อนจะมีการสอบปลายภาค และปิดภาคเรียน เพื่อให้นศ.ศึกษาเตรียมตัวในการสอบที่จะมาถึง และนักศึกษาที่จะออกไปปฎิบัติงานสหกิจในช่วงภาคฤดูร้อน ถึงการเตรียมตัวเพื่อปฎิบัติสหกิจเป็นเวลา 4 เดือน ก่อนสำเร็จการศึกษา

รูปกิจกรรม