Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
อบรมการสร้างเวปเพจสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เชิงรุก | 24 ตุลาคม 2561 10:03:59

ตัวแทนสาขาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์รัชนีวรรณ คำตันพร้อมด้วยอาจารย์วันวสา วิโรจนารมย์ ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างเวปเพจสาขาเพื่อประชาสัมพันธ์สาขา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 

รูปกิจกรรม