Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ในรายวิชา ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การเรียน การสอน | 4 ตุลาคม 2561 17:55:29

ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์วันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณโกวิทย์  เจนครองธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท isocare system จำกัด ในการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์

รูปกิจกรรม