Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับพนักงานราชการ
รับสมัครงาน | 7 กันยายน 2561 16:55:16

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 กันยายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์