Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ร่วมทำแผ่นพับเพื่อออกแนะแนวสาขา
ทำแผ่นพับ | 5 กันยายน 2561 11:46:38

พี่ๆ ปี 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมกันทำแผ่นพับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนต่างๆ ที่ทางสาขาวิชาได้ออกไปแนะแนวเชิงรุกในลำดับต่อไป

รูปกิจกรรม