Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การบรรยายพิเศษเรื่อง "การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์"
บรรยายพิเศษ | 5 กันยายน 2561 10:38:19

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพร บุรณนัฏ (ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด) ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์” แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รูปกิจกรรม